logo

Transaction

81F5A127495BA8788DCEAF69546DA77B1A62D81FC0FD286B3CCC78D21702FDC9
Transaction Information
TxHash:
81F5A127495BA8788DCEAF69546DA77B1A62D81FC0FD286B3CCC78D21702FDC9
TxReceipt Status:
Success
Block Height:
TimeStamp:
985 days 15 hrs ago [Oct-21-2019 05:08:57]
Transaction Type:
Transfer
Fee:
0.000375 BNB
Asset:VNDC-DB9
Memo:Quà chủ tịch tặng 20/10 cho Trân
Value:
1,000,000 VNDC-DB9