logo

Transaction

85324E714CBD0013FAFB95A112748F73DB0B9B6DA9BD2257B9D08799262FEE55
Transaction Information
TxHash:
85324E714CBD0013FAFB95A112748F73DB0B9B6DA9BD2257B9D08799262FEE55
TxReceipt Status:
Success
Block Height:
TimeStamp:
987 days 17 hrs ago [Oct-19-2019 04:22:53]
Transaction Type:
Transfer
Fee:
0.000375 BNB
Asset:VNDC-DB9
Memo:Ký quỹ cho Quyêng
Value:
10,000,000 VNDC-DB9